iun. 24

Raspunderea pentru ruina edificiului

Raspunderea pentru ruina edificiului

Potrivit art. 1378 C.civ. ,, Proprietarul unui edificiu sau al unei construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie.”

Prin “ edificiu “ se intelege orice lucrare efectuata prin utilizarea unor materiale care se incorporeaza solului”. Este indiferent daca acea constructie depaseste nivelul solului si daca este destinata folosintei directe a omului sau unui alt scop. Reprezinta edificiu in intelesul articolului mai sus menționat, de exemplu, o casa, un gard incorporate solului, un pod, un baraj, dar si o constructie subterana cum ar fi un canal, o pivnita etc.

Prin “ ruina edificiului” se intelege darmarea, surparea, dezagregarea sau desprinderea si caderea unor elemente componente ale acestuia, care, prin cadere ,provoaca un prejudiciu unei persoane. Nu intra in aceasta notiune demolarea ori dezagregarea voluntara si nici cea provocata de incendiu.

“ Ruina edificiului “ trebuie sa fie consecinta lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie. Cu lipsa de intretinere este asimilata si vechimea edificiului. Este irelevant faptul ca ruina se datoreaza proprietarului sau altei persoane. In cazul in care nici lipsa de intretinere, nici viciul de constructie nu au provocat ruina nu se aplica prevederile art. 1378 C.civ.

Persoana care va fi chemata in judecata de catre cel prejudiciat va fi proprietarul edificiului, chiar daca cel care se foloseste de imobil ar fi alta persoana ( locatarul, spre exemplu). In cazul in care exista mai multi coproprietari, raspunderea acestora va fi solidara.

Proprietarul parat se poate apara cu succes numai daca dovedeste ca ruina se datoreaza unei cauze starine: fortei majore ( cutremur de pamant), faptei unui tert sau faptei victimei insasi.

Reclamantul va trebui sa dovedeasca existenta prejudiciului si intinderea lui, raportul de cauzalitate dintre ruina si edificiu, dar si imprejurarea ca ruina edificiului a fost cauzata de lipsa de intretinere ori de un viciu de constructie.

In cazul in care victima a facut dovada celor aratate mai sus proprietarul edificiului va fi obligat sa repare prejudicial cauzat. In cazul in care ruina se datoreaza culpei unei alte persoane, dupa ce a platit victimei despagubirile, proprietarul se poate regresa impotriva persoanei vinovate pentru a-si recupera despagubirile platite victimi.

Actiunea in regres a proprietarului poate fi introdusa, dupa caz, impotriva:

  1. a) vanzatorului de la care a cumparat imobilul, pe temeiul contractului de vanzare – cumparare, vanzatorul fiind obligat sa garanteze pe cumparator pentru viciile ascunse ale lucrului;
  2. b) locatarului care nu a efectuat reparatiile locative ce ii reveneau in temeiul contractului de locatiune;
  3. c) constructorului ori a proiectantului, pe temeiul contractului de antrepriza ori de proiectare, pentru viiciile ascunse ale edificiului care au cauzat ruina;
  4. d) angajatului care avea obligatia sa se ingrijeasca de intretinerea edificiului .

Actiune in regres a proprietarului se va intemeia, de regula, pe contractul incheiat cu paratul. In lipsa unui raport contractual, actiunea in regres se va intemeia pe art 1384 C.civ.