IncA? o victorie a romA?nilor A�n razboiul cu bA?ncile

JudecA?toria BrA?ila a admis acE�iunea reclamantei P.A., clientA? a unei binecunoscute bA?nci, care a obtE�nut anularea dobA?nzii variabile pe motiv cA? clauza ce prevedea rata lunarA? a dobA?nzii reprezintA? o clauzA? abuzivA?, A�n conformitate cu Legea nr. 193/2000 care reprezintA? transpunerea A�n legislaE�ia naE�ionala a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive din contractele A�ncheiate cu consumatorii. Mai exact, instanE�a a considerat ca fiind abuzivA? clauza conform cA?reia ,,dobA?nda curentA? este formatA? din dobA?nda de referinE�A? variabilA? care se afiE�eazA? la sediile bA?ncii, la care se adaugA? 1,2 ppa�?. AnulA?nd aceastA? clauzA?, deE�i nu se prevede expres A�n sentinE�A?, pentru clienta bA?ncii instanE�a a stabilit cA? pe viitor se deschide posibilitatea intentarii E�i a unei noi acE�iuni A�n justiE�ie A�n vederea restituirii dobA?nzilor plA?tite anterior.

Acesta este doar unul dintre cazurile cA?E�tigate de Cabinetul Individual de AvocaturA? TA?nase Ioan Mihai A�n lupta cu clauzele abuzive ale bA?ncilor E�i cu comisioanele ilegale practicate de acestea.

DacA? aveE�i probleme cu banca nu ezitaE�i sA? ne contactaE�i:
Tel: 0745.101.330
E-mail: office@avocatiinbraila.ro