Drept civil

 • consiliere si reprezentare in litigii civile;
 • succesiuni;
 • recuperari creante;
 • asistenta la negociere;
 • solutionare litigii civile;
 • analiza si avizarea sub aspectul legalitatii a contractelor civile primite spre verificare;
 • redactare contracte civile;
 • revendicare case si terenuri;
 • executare silita.

Drept penal

 • asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare si urmarire penala si in fata instantelor de judecata;
 • redactare plangeri si actiuni penale;

Drept administrativ si fiscal

 • consultanta in contencios administrativ si fiscal;
 • asistenta la controale;
 • reprezentare client;
 • redactare actiuni in contencios administrativ.

Malpraxis

 • servicii de asistenta juridica in cazurile de malpraxis din medicina;
 • servicii de asistenta juridica in cazurile de malpraxis din contabilitate.

Dreptul muncii

 • consultanta specializata privind raporturile individuale de munca;
 • consultanta privind contractul colectiv de munca;
 • consultanta privind intocmirea regulamentului de ordine interioara al societatii;
 • consultanta in vederea stabilirii unor relatii de munca cu cetatenii straini in Romania;
 • reprezentarea in instanta cu privire la neplata drepturilor salariale, concediere abuziva,
 • contestarea deciziilor de concediere, contestarea deciziilor de sanctiune nefondate.

AsociaE�ii & Fundatii

 • servicii complete pentru infiintarea de asociatii si fundatii si inscrierea acestora in Registrul Asociatilor si Fundatiilor;
 • Servicii de consultanta permanenta privind activitatea juridica a asociatiei sau fundatiei;
 • Servicii complete pentru modificarea sau completarea clauzelor initiale stipulate in actul constitutiv si in statutul asociatiei sau fundatiei.

Reprezentare in fata CEDO

 • redactare de cereri cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale prevazute de Conventia Europeana;
 • reprezentarea in fata autoritatilor romane competente in vederea respectarii continutului Deciziei CEDO si a punerii in executare.

Procedura de insolvenE�A?

 • cereri de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului la cererea debitorului/creditorului;
 • contestatii la deschiderea procedurii de insolventa, contestatii la tabelul preliminar si definitiv de creante;
 • cereri de admitere a declaratiilor de creanta;
 • opozitii la deschiderea procedurii insolventei;
 • cereri pentru antrenare a raspunderii administratorului si a organelor de conducere.

Drept informatic

 • consultanE�a A�n domeniul drept & IT;
 • redactare de contracte, politici, proceduri, termeni E�i condiE�ii necesare A�n activitatea de drept & IT;
 • asistare A�n instanE�A? sau alte documentaE�ii.

 

Drept maritim si fluvial

 • contracte de transport maritim;
 • asistenta si consultanta privind redactarea contractelor de constructii si reparatii nave si in litigiile ce deriva din acestea
 • accidente maritime;
 • litigii in fata instantelor de drept comun si in fata instantelor arbitrale
 • asistenta juridica in domeniul relatiilor de munca la bordul navei
 • privilegiile si ipotecile maritime, dreptul de retentie asupra navei si/sau asupra marfii etc. proceduri privind arestul navei;

Proprietate intelectuala

 • asistenta si reprezentare juridica in caile administrative de atac impotriva hotararilor OSIM ;
 • actiuni in contrafacerea marcilor;
 • cesiune marci si inregistrarea contractelor de cesiune;
 • medierea litigiilor cu privire la marci.
 • brevete si inventii:
 • asistenta juridica si reprezentare in domeniu;
 • solutionarea litigiului dintre inventator si beneficiarul inventiei;
 • inregistrarea inventiei ;
 • actiuni pentru evaluarea drepturilor banesti cuvenite inventatorilor;
 • actiuni pentru anularea unui brevet;
 • consultanta juridica cu privire la brevete si inventii;
 • medierea litigilor (conflictelor) ce privesc brevete si inventii.
 • asistenta juridica si reprezentare in domeniul drepturilor de autor;
 • inscrierea la Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA) in registru si obtinerea certificatului de inregistrare;
 • inscrierea in ORDA a programelor pentru calculator;
 • cesiunea drepturilor de autor a operelor literare si artistice;
 • A�ncheierea de contracte de editare;
 • A�ncheierea de contracte de incheiere a unei opere de arta;
 • negocierea si redactarea de contracte intre autorii operelor si beneficiari;
 • medierea oricarui tip de conflict ivit in materia drepturilor de autor.